Monday, 12 March 2012

Rancangan Pengajaran Harian.

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4.


.Tarikh         :  22 Mac 2012
Hari             :  Isnin
Mata Pelajaran     :  Bahasa Melayu
Tahun                   :  4  Arif
Masa                    :   30  Minit
Bilangan Pelajar   :  37 Orang
Tema                    :  Sekolahku Berjasa
Tajuk                    :  Gerai manakah Yang paling Cantik  ?
Objektif                :  Di akhir pengajaran murid dapat :
i.                    Membaca teks petikan yang dipaparkan secara lancar.
ii.                  Menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam teks serta yang mereka tahu.
iii.                Membuat latihan mengisi tempat kosong dengan kata adjektif.
Fokus Utama         : 2.2. Aras 2 (i) Menyampaikan sesuatu maklumat penting  tentang sesuatu
                                                     Perkara.
Fokus Sampingan   : 7.1.Aras 1 (i) membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara
                                                  Yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat.
Sistem Bahasa        : Tatabahasa –Kata adjektif
                                  Kosa kata- cantik,murah,manis,masam,sedap,bujur,letih ,penat.
                                  Ilmu-Pendidikan Moral
                                  Nilai Murni- kerajinan,kebersihan fizikal dan mental
                                 KBT-kontekstual-membuat keputusan.
Media                     : Teks petikan,kad bergambar,lembaran kerja.
                                                                                                                                                                                   
Langkah/masa
Isi pengajaran
      Aktiviti

       Guru
Pengajaran dan pembelajaran
Murid

Catatan


Set Induksi
(5 Min )

1.Guru menampalkan beberapa keeping gambar di papanhitam.
2.Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan dan memberi sekeping kad.
3.Guru meminta murid meletakkan kad tadi pada gambar yang bersesuaian di papanhitam.
1.Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas.

2.Murid menampalkan kad perkataan yang diberi oleh guru bersesuaian dengan gambar yang di tampal dipapanhitam.

Lampiran 1


Gambar tunggal


Kad perkataan
Langkah 1

( 5 min )


Bacaan Mekanis
1.Guru menampal teks petikan  yang bertajuk ‘ Gerai manakah yang paling Cantik ‘.

2.Guru membaca teks petikan diikuti diikuti oleh murid secara kelas.
1.Murid membaca teks petikan ‘Gerai manakah yang Paling Cantik ‘mengikut guru.


Lampiran 2
Teks petikan
Langkah 2

( 5 Min)

pengenalan

Kata adjektif
1.Guru meminta murid memberi perhatian kepada perkataan bewarna.

2.Guru memberitahu murid bahawa perkataan-perkataan yang diwarnakan itu adalah Kata Adjektif.
3.Guru menerangkan secara terperinci tentang kata adjektif.

4.Guru meminta murid memberikan contoh kata adjektif yang mereka tahu selain dari yang terdapat dalam teks petikan.
1.Murid menyebut kata adjektif yang ditunjukkan oleh guru dalam teks petikan.

2.Murid member contoh kata adjektif yang mereka tahu.
Langkah 4

(10  Min )
Latihan kata adjektif
1.Guru mengedarkan lembaran kerja berkaitan kata adjektif dan meminta murid menyiapkannya secara individu.

1.Murid mengisi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai dalam lembaran kerja yang diberi oleh guru.
Lampiran  3

Lembaran kerja
Penutup
(5 Min )


1.Guru meminta murid menyebut semula semua kata adjektif yang telah mereka pelajari

1.Murid menyebut semula kata adjektif yang telah mereka pelajari.Refleksi                                                                                                                             

No comments:

Post a Comment