Monday, 12 March 2012

Lembaran Kerja

Assalamualaikum murid-murid semua ,hari ini cikgu  akan memberikan satu latihan berkaitan dengan kata .adjektif.Diharap murid-murid semua dapat melaksanakannya pada masa cuti sekolah ini.Selamat menjalankan tugas anda.

 
       Lembaran kerja  Bahasa Melayu  Tahun 4.
         Lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan kata adjektif yang sesuai.

                             Tua       
          mewah                        hairan             usang              lembut                                               
                          rindu                           masam                        keruh
                                                           


1.Harga kereta ______________ itu mencecah RM 1 juta.

2.Husin___________akan keluarganya yang berada di kampung.

3.Julia berasa__________akan sikap Janet yang enggan berbual-bual dengan rakan-rakannya.

4.Mangga itu tidak terjamah olehnya kerana terlalu ____________.

5.Rumah__________itu didiami oleh seorang tua.

6.Kain sutera yang dibeli oleh ibu itu sungguh____________.

7.Pokok rambutan___________itu masih berbuah.

8.Air sungai di belakang rumahnya__________setiap kali selepas hujan.
                                                         

No comments:

Post a Comment